Porsche Panamera 4S “chìm nghỉm” trước vòng một trần trụi của mỹ nữ

Phong cách ăn mặc không thể kiệm vải hơn của người đẹp khiến chiếc Porsche Panamera 4S mạ chrome xanh độc đáo cũng bị “chìm nghỉm”

 

 

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 1

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 2

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 3

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 4

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 5

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 6
Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 7
Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 8

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 9

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 10

Porsche Panamera 4S "chìm nghỉm" trước vòng một trần trụi 11

Theo Tri Thức Trẻ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>